-Lūgšanu vakars-


Katru otrdienu plkst. 19:00 "Talsu Kristīgās sadraudzības" draudzes telpās notiek lūgšanu vakars, kurā tiek aicināts ikviens. Lūdzam par dažādām valstīm, kur ir ļoti maz kristieši; lūdzam par mūsu pašvaldību, par draudzēm, par skolām un pilsētas/valsts vajadzībām; tiek lūgts par mūsu draudzi, draudzes cilvēku vajadzībām un iesūtītajām lūgšanu vajadzībām (gan personiskajām, gan tuvinieku).  Droši vari pievienoties mums lūgšanu vakarā! Ikviens ir laipni aicināts!