-Mazās mājas grupas-

Mazās grupas - tā ir iespēja vairāk iepazīt vienam otru, iet kopīgi cauri Dieva vārdam, kā arī pavadīt laiku personiskāk, ko nespēj sniegt dievkalpojums, jo sadraudzība savā starpā ir ļoti svarīga. Mazās grupas sniedz iespēju izrunāties, izteikt pārdomas, atbalstīt, iedrošināt un uzticēties.  Neatņemama sastāvdaļa mazajās grupās ir aizlūgšana vienam par otru. Lielākoties tajās tiek arī pārrunātas lietas, kas ir uzrunājušas dievkalpojumā. Mazo grupu mēs spējam dēvēt kā ģimeni, kurā viens otru atbalsta un ceļ. Mājas grupiņa ir vieta, kur var augt un atklāties, jo lai cilvēks augtu, ir nepieciešama vide - nebaidīties prasīt, runāt, lūgt, ļaut izteikties. 
Lielākie balsti - slavēšana, lūgšana, Dieva vārds, liecināšana, dalīšanās arī ar grūtībām, aizlūgšana un sadraudzība.

"Un vērosim cits citu, lai pamudinātos mīlestībā un labajos darbos! Neatstāsim savas sanāksmes, kā daži paraduši, 
nepamudinādami viens otru jo vairāk redzot, ka tā diena tuvojas."

Ebrejiem 10:24-25

Mājas grupiņu norises laiki un kontakti:

Talsi - pirmdienās mājas grupa sievietēm plkst 19:00, 26869862 Arta

Talsi - pirmdienās mājas grupa vīriešiem plkst 19:00, 29171890 Ilmārs

Talsi - ceturtdienās mājas grupa plkst 20:00 vīriem, 29540964 Aleksandrs