Es esmu Dieva bērns, Viņa īpašums, Svaidītais, Svētais.
Es esmu jauns radījums Kristū!
Es esmu Dieva taisnība, Viņa apsolījumu un mūžīgās dzīvības mantinieks.
Es esmu zars pie Vīna koka, pasaules gaisma un zemes sāls.
Es esmu ķēnišķīgs priesteris, salīdzināšanas amata pildītājs, Miera nesējs.
Es esmu trauks Dieva rokās, Svētā Gara mājoklis, Kristus rokas un kājas uz zemes.
Es esmu Dieva aicināts, izredzēts un apskaidrots.
Es esmu Kristus māceklis, Viņa uzticamais kalps, liecinieks, sūtnis un Prieka vēsts nesējs.
Es esmu Dieva darbs, Viņa mīlestības atspulgs, vēstule cilvēkiem, Kristus saldā smarža.
Es esmu Tā Kunga pielūdzējs, Debesu valstības pilsonis, Kristus miesas loceklis, Dzīvības valdnieks.

Es esmu dzimis no Dieva, radīts Jēzus līdzībā.
Es esmu apžēlots, izglābts, atpirkts, nomazgāts, taisnots, apskaidrots, dziedināts.
Es esmu jauns radījums Kristū!
Es esmu atdalīts no pasaules un nošķirts Dievam. Pārcelts no nāves dzīvībā.
Es esmu darīts svēts, tīrs, pilnīgs, nevainojams.
Es esmu miris grēkam un augšāmcēlies Dievam.
Es esmu Dievam dārgs, svarīgs un vērtīgs.
Es esmu piepildīts ar Dieva mīlestību un Svēto Garu – dzīvs, brīvs un svaidīts.
Es esmu apveltīts ar Dieva dabu, ar Gara augļiem – es esmu lēnprātīgs, pazemīgs, uzticīgs, pacietīgs, žēlsirdīgs, savaldīgs, ātri piedodošs, neatlaidīgs, mierīgs, laipns, disciplinēts, paklausīgs Dieva Vārdam, devīgs un dievbijīgs.
Es esmu vienmēr priecīgs, pateicīgs un apmierināts.
Es esmu izsalcis un izslāpis pēc Dieva Vārda un Viņa tuvuma.
Es dzenos pēc Debesu Valstības un Viņa taisnības.
Es esmu pilns mīlestības un ticības gara.
Es esmu radošs, īpašs un unikāls. Gudrs, talantīgs, skaists, ietekmīgs un veiksmīgs.
Es esmu cilvēks ar konkrētu mērķi un redzējumu. Apveltīts ar dievišķu spēku un gudrību, spējīgs nekad nepadoties, aiziet līdz galam un piepildīt Dieva gribu.
Es esmu pilnībā aizsargāts, aprūpēts un apbruņots.
Es esmu atbildīgs par Dieva darbu šodien uz zemes.
Es esmu gatavs kalpot un, ja vajadzīgs, pat savu dzīvību atdot Jēzus dēļ.

Man ir dota jauna identitāte Kristū, Dieva mīlestība un Viņa bezgalīgā žēlastība.
Man pieder grēku piedošana, pilnīga taisnošana un Mūžīgā dzīvība.
Man ir dota Dieva klātbūtne, Dieva Vārds un apsolījumi, Svētā Gara kalpošana. Daļa pie Dieva draudzes un Svētā Vakarēdiena.
Kristū man ir pieeja pie Dieva žēlastības troņa, Jēzus izlietajām asinīm un eņģeļu kalpošanas.
Kristū man pieder Viņa dievišķā vara, autoritāte un spēks. Dieva gudrība, Svētā Gara dāvanas, Kalpošanas dāvanas, visi Gara augļi un Gara ieroči.
Kristū man ir dots dievbērnības Gars, jauna, atvērta, mīksta sirds. Prieks, miers, labklājība, svētība, dziedināšana, Dieva labvēlība. Apgaismotas gara acis, gudrības un atklāsmes gars, lūgšanas un dievbijības gars.
Spēja saprast un īstenot Dieva gribu, un spēja iemantot cilvēku dvēseles.
Spēja būt par to, kas es esmu, un izdarīt to, kas man jāizdara.